ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A Megrendelés elküldésével és annak a Szállító által történő visszaigazolásával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre, mely szerint a KyäniTeamShop Kft. a Kyäni Hungary Kft. független termékforgalmazója (száma: 881197), mint Szállító és a Vevő között az alábbi általános feltételekben állapodnak meg.

 

  1. A Vevő jogosult a feladott Megrendelését követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell egyszerre írásban (e-mailben) és megerősítésként élőszóban, telefonon a Szállító ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
  2. A Szállító köteles csomagküldés útján a Vevő által a Megrendelésben kiválasztott termékeket, az azon megjelölt szállítási címre a vállalt határidőn belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Amennyiben a Vevő hibájából hiúsul meg az átvétel, úgy Szállító egy későbbi előre egyeztetett időpontban újra megpróbálja a kiszállítást, de ezen esetben Szállító nem vállal kötelezettséget a kiszállításra vállalt határidők betartására.
  3. A Vevő köteles az általa feladott Megrendelésben megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni, majd a Vevő a futárral együtt köteles a termékek meglétét maradéktalanul ellenőrizni és az esetleges hibás teljesítésről a futárnál jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv két példányban készül és csak a kiszállítást végző futár aláírásával együtt érvényes. Ezt követően a Vevő köteles a Szállító által küldött Számlán és a futár által átadott szállítási számlán feltüntetett összegeket készpénzben a kiszállítást végző futár részére átadni.
  4. A Vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Vevő 14 napon belül –munkaidőben, a Szállítóval előre egyeztetett időpontban– köteles a termékeket az eredeti számlával együtt a Szállító székhelyén átadni. A Szállító köteles a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követő harminc napon belül a szállítási költség árával csökkentve visszatéríteni a Vevő részére.
  5. Az Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő viseli az áru kiszállításával és visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget. A Szállító ezen esetben a Futár költségeket levonhatja a visszatérítés árából.
  6. Az esetleges jogviták elbírálására a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. V. Törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet szabályai az irányadók.

 

VÉTELÁR

A vételár a termékek mellett feltüntetett ár, mely tartalmazza az ÁFA-t. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyen a terméket megrendelte.

 

FIZETÉS

A járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetése:

1./Készpénz/utánvét

A szállítás futárral történik, akinek a Vevő a kiszállításkor készpénzben kifizeti az árú ellenértékét és a szállítás díját.

 

A SZÁLLÍTÁS MÓDJA ÉS KÖLTSÉGEI

A megrendelt áru átvételére az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Kiszállítás futárszolgálattal

A Megrendelést követően visszaigazoljuk a szállítási határidőt. Amennyiben megrendelése leadását követően munkaszüneti napok következnek, értelemszerűen a kiszállítási idő a munkaszüneti napok számával meghosszabbodik.

 

KÉSZLET INFORMÁCIÓJA

A termék megrendelhető.

  •  

GARANCIA ÉS SZAVATOSSÁG

A Kyäni Hungary Kft. szavatossági és jótállási felelősségét a Ptk és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet szabályozza. A Kyäni termékek szavatossága minden esetben a termékeken feltűntetésre kerülnek.

 

A RENDELÉS MENETE

Érvényes rendelést Ön regisztráció után adhat fel. A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. A regisztrációt megelőzően, vagy követően kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket. Tetszés szerint változtathatja a kosár tartalmát, a termékek darabszámát. Megrendelését a PÉNZTÁRBA gomb megnyomásával teheti meg.

A RENDELÉS gomb megnyomásával tudja rendelését feladni, amit mi megkapunk, és azonnal visszaigazolunk automatikus e-mailben.

 

A MEGRENDELÉS IDŐPONTJA

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a webáruházon keresztül eljuttatja hozzánk. Megrendelése akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben visszaigazoljuk. Ez az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével a beérkezést követő 12 órán belül megtörténik.

 

A RENDELÉS UTÁN KÖVETÉSE

Megrendelésének állapotáról a +36/20/2326331 telefonon érdeklődhet.

 

ADATVÉDELMI ELVEK

A Kyäni Hungary Kft. azért hozta létre adatvédelmi és titoktartási rendelkezését, hogy biztosítsa vásárlóit valamint webáruházunk látogatóit adataik biztonságos és diszkrét kezeléséről. Célunk az, hogy ügyfeleinket biztosítsuk arról, hogy az általuk megadott adatok nálunk teljes biztonságban vannak, azokat szigorúan és diszkréten kezeljük. Ez a rendelkezés pontosan jellemzi a kyäni.net webáruház információgyűjtési gyakorlatát. Javasoljuk az összes ügyfelünknek, hogy figyelmesen olvassák el ezt a rendelkezést!

 

REGISZTRÁCIÓS ADATOK

Látogatóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tároljuk és használjuk fel. Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy indokolt esetben felvegyük Önnel a kapcsolatot és intézkedjünk a megrendelt termékek kiszállításával kapcsolatban. Vásárlóink adatait kizárólag szállító partnerünknek – a megrendelt termékek eljuttatásának érdekében – adjuk át! Egyéb harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át a felhasználói adatbázisunk.

 

SAJÁT ADATAINK VÉDELME

Az oldalon elhelyezett szöveges információk, termékleírások és képi anyagok a Kyäni Hungary Kft. szellemi tulajdonát képezik. Felhasználásukat kizárólag írásban a Kyäni Hungary Kft. ügyvezetője engedélyezheti. Amennyiben a kyaniteamshop.com webáruházban elhelyezett anyagok engedély nélküli felhasználásáról értesülünk, vagy a bennük elhelyezett digitális kód segítségével szerzünk információt erről, azonnal megtesszük a megfelelő jogi lépéseket!

 

KAPCSOLAT

A kyaniteamshop.com webáruház cégadatait és elérhetőségét az adatok, elérhetőség menüpont alatt találja.

kyaniteamshop

Kyäni Privacy Policy – EEA-05.18-HU-EU

KYÄNI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT – EGT

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május 21.

 A Kyäni adatvédelmi szabályzata

A Kyäni Europe AB és Társvállalatai1 („Kyäni,” „mi” vagy „minket”) az EGT-állambeli és svájci illetőségű személyek („Érintett Személyek” – amennyiben Ön Érintett Személy, akkor „Ön”) Személyes Adatainak2 gyűjtését, felhasználását, továbbítását, tárolását és egyéb módon történő kezelését végzi az Általános Adatvédelmi Rendelettel és a svájci adatvédelmi törvényekkel összhangban.

Adatvédelmi alapelveink

Értesítés

Ha közvetlenül gyűjtünk Személyes Adatokat az Érintett Személyektől, tájékoztatjuk őket a Személyes Adatok gyűjtésének és felhasználásának céljairól, a harmadik felek típusairól, amelyek számára az adatokat közzétesszük, az információk felhasználásának és nyilvánosságra hozatalának korlátozására vonatkozó lehetőségeikről, valamint arról, hogyan léphetnek velünk kapcsolatba a Személyes Adataikra vonatkozó eljárásainkat illetően.

Amikor Személyes Adatokat fogadunk Társvállalatainktól, szolgáltatóinktól vagy a közvetlen adatgyűjtéstől eltérő egyéb módon, ezeket az információkat az adott jogalany értesítései szerint használjuk fel és tesszük közzé, valamint azon személyek döntéseivel összhangban, akikhez a Személyes Adatok kapcsolódnak.

A Személyes Adatok gyűjtésének és felhasználásának célja

A Kyäni abból a célból gyűjti, használja fel, továbbítja, tárolja vagy kezeli más módon a Személyes Adatokat, hogy az Érintett Személyeknek és/vagy Üzleti Partnereinek termékeket biztosítson és szolgáltatásokat nyújtson, megfeleljen a jogszabályi és egyéb nyilvántartási kötelezettségeinek, valamint egyéb, a törvény által engedélyezett célokból.

Beszállítóinkról, szolgáltatóinkról, ügyfeleinkről vagy Üzleti Partnereinkről nem gyűjtünk érzékeny Személyes Adatokat, például az orvosi vagy egészségi állapotra vonatkozó információkat, a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra vonatkozó információkat vagy más, az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott érzékeny adatokat.

A webhelyünkön megadott vagy bármely más módon hozzánk eljuttatott minden információt fogadunk és tárolunk. Az általunk fogadott és tárolt információk az esetek többségében nem választhatók, mivel szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan és/vagy jogszerűen biztosítsuk az Érintett Személyek illetve társvállalataik vagy partnereik részére a termékeinkhez, szolgáltatásainkhoz és üzleti lehetőségeinkhez való hozzáférést. Egyes esetekben az Érintett Személyek dönthetnek úgy, hogy nem adnak meg bizonyos információkat, ha az információ választhatóként van megjelölve, azonban ez csökkentheti az általunk biztosítható termékek és/vagy szolgáltatások számát és minőségét.

1 A Társvállalatok magukban foglalnak minden egyes a Kyänival kapcsolatban álló és az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén tevékenységet végző jogalanyt, ide tartozik korlátozás nélkül a Kyäni Adriatic d.o.o., Kyäni Germany GmbH, Kyäni Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Kyäni Italia Srl, és/vagy bármely más az EGT-beli jogalany, amely a Kyäni nevében EGT-állampolgárokkal üzleti tevékenységet folytat.

2 A „Személyes Adatok” jelentése az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jelentés.

A kapott információkat arra használjuk fel, hogy kérésekre válaszoljunk, segítsük (a Kyäni Globális Javadalmazási Tervében meghatározott) Üzleti Partnereinket Kyäni-vállalkozásaik vezetésében, testre szabjuk a jövőbeni vásárlásokat, javítsuk webhelyünket vagy működésünket, kommunikáljunk vásárlóinkkal vagy Üzleti Partnereinkkel, és nyomon kövessük az eredményeket saját magunk, valamint Üzleti Partnereink számára.

Az Érintett Személyekről a következő típusú információkat gyűjtjük:

 Olyan információk, amelyeket az a személy adott át nekünk, akire az információ vonatkozik. Az általunk gyűjtött és kezelt információk többségét közvetlenül attól a személytől szerezzük, akire az információ vonatkozik. Ezek az információk széles skálán mozognak, de tartalmazhatják a következőket: név, e-mail cím, telefonszám, a közösségi média fiókok és hasonló információk, társadalombiztosítási szám és egyéb azonosító adatok, adózási információk, utazási információk (például útlevelek a vállalat által támogatott utakra), pénzügyi információk (például a fizetési módok vagy bankszámlák), közlekedési információk, valamint a családi állapotra vonatkozó információk (például a házastársra vagy gyermekekre vonatkozóan). Ezek az információk sok esetben szabályozási vagy jogi információkat is magukban foglalnak. Ide tartozik továbbá minden értékelés, e-mail illetve egyéb kommunikáció tartalma is, amelyet az Érintett Személyek részünkre vagy rólunk írnak, küldenek vagy végeznek.

 Automatikus információk. Nagy mennyiségű műszaki adatot is gyűjtünk és elemzünk, amelyek automatikusan kerülnek birtokunkba, amikor az Érintett Személyek webhelyeinket vagy webalkalmazásainkat használják. Ilyen adat például az internetprotokoll- (IP-) cím, számítógépre vonatkozó és kapcsolati információk, vásárlási előzmények, valamint a telefonszám, amelyről hívtak bennünket. Felhasználhatjuk továbbá a böngészési adatokat, például a cookie-kat, a Flash cookie-kat (más néven helyi megosztott objektumok vagy Local Shared Objects), vagy más hasonló adatokat. Egyes látogatások során a munkamenet-információk mérésére és gyűjtésére szoftvereszközöket, például JavaScriptet használunk. Műszaki adatokat gyűjthetünk továbbá azért is, hogy segítséget nyújtsanak az eszközök felismerésében csalásmegelőzési és diagnosztikai célból.

 Mobil eszközök. Mobiltelefonról is gyűjtünk adatokat, ideértve korlátozás nélkül, adott esetben, a fentiekben az „Automatikus információk” pontban meghatározott adatokat, valamint a helyadatokat és egyéb mobilspecifikus adatokat, mint a szolgáltatókorlátozások, az alkalmazási adatok és egyéb adatok. A legtöbb mobileszköz lehetővé teszi a felhasználók számára a helymeghatározási szolgáltatások letiltását. Ha kérdése merülne fel a helymeghatározási szolgáltatások letiltásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával vagy készüléke gyártójával.

 Egyéb forrásokból szerzett információk. Az egyéb forrásokból szerzett információk közé tartoznak például a szolgáltatóktól vagy más harmadik felektől származó naprakész szállítási és címadatok, amelyeket nyilvántartásaink korrigálásának és az új vásárlások szállításának vagy az ahhoz kapcsolódó kommunikációnak megkönnyítésére használunk fel; harmadik felek elemzési eszközei által generált oldalelemzési információk, valamint az ügyfelek e-mailkézbesítési információi, amelyeket az Érintett Személyekkel történő kapcsolatfelvételre tett kísérleteink során szerzünk.

Döntési lehetőség

Az Érintett Személyek dönthetnek úgy, hogy módosítják Személyes Adataikat vagy törlik fiókjukat a Kyäni internetes portálján keresztül, telefonon az ügyfélszolgálati vonalunkon, vagy más megfelelő kommunikációs eszközön keresztül, például az alábbi elérhetőségeken. Le is iratkozhatnak marketingkommunikációnkról a következő utasítások vagy a vonatkozó üzenetben megadott leiratkozási instrukciók szerint. A Kyäni (ideértve annak társvállalatait is) nem szándékozik felhasználni vagy nyilvánosságra hozni az Érintett Személyek Személyes Adatait olyan célból, amely lényegesen eltér a jelen szabályzatban felsorolt céloktól. Ha azonban ez mégis előfordul, először felajánljuk az Érintett Személyeknek a lehetőséget, hogy az ilyen célú felhasználást és/vagy közzétételt elutasítsák, amennyiben azok nem érzékeny adatokat tartalmaznak. Ha valamely Érintett Személy a fentiek szerinti elutasítás mellett dönt, előfordulhat, hogy a Kyäni nem tudja biztosítani számára a kért termékeket vagy szolgáltatásokat, illetve a továbbiakban nem lesz lehetséges Üzleti Partnerként való együttműködésük attól függően, hogy mennyire szükséges és/vagy milyen jogi kötelezettséget jelent a Kyäni számára az ilyen Személyes Adatok fenntartása és felhasználása.

Emellett a Személyes Adatokat felhasználhatjuk vagy közzétehetjük anélkül, hogy lehetőséget biztosítanánk az egyének számára a lemondásra, (i) ha erre minket törvény vagy jogi eljárás kötelez, (ii) a bűnüldöző hatóságok vagy más kormányzati tisztviselők számára végrehajtható kormányzati kérelem alapján vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint, vagy (iii) olyan esetekben, amikor megítélésünk szerint a közzététel szükséges vagy helyénvaló a fizikai sérelem vagy pénzügyi veszteség megelőzése érdekében, vagy bármely gyanított vagy tényleges jogellenes tevékenység kivizsgálásával kapcsolatban.

Bizonyos helyzetekben a Személyes Adatok közzétételére kötelezhetnek minket a hatóságok jogszerű kérelme alapján, ideértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelményeknek való megfelelést.

A feldolgozás alapja

Az Általános Adatvédelmi Rendelet megköveteli, hogy a Személyes Adatok gyűjtése minden esetben a jogilag megengedett alapokon illetve célok érdekében történjen. Ez az alap/cél szabályozza, hogy a Kyäni meddig tárolhatja az adatokat, mire használhatja azokat, valamint, hogy milyen közzétételek, és/vagy hozzájárulások szükségesek. A Kyäni birtokában levő – a fentiekben meghatározottak szerinti – adatait a Kyäni a következő okokból és indoklással dolgozza fel:

 az Ön hozzájárulása alapján, amely azon Személyes Adatokra vonatkozik, amelyek felhasználásának céljával a Kyäni részére történő átadásukkor Ön konkrétan tisztában van;

 abból a célból, hogy lehetővé tegye a Kyäni számára szerződésének (szerződéseinek) teljesítését az Érintett Személyek felé, vagy lépéseket tegyen az Érintett Személy kérésére az adott személlyel történő szerződéskötést megelőzően;

 abból a célból, hogy lehetővé tegye a Kyäni számára az adók beszedésére, megfizetésére, és a pénzügyi jelentéstételre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését;

 az Érintett Személyek elemi érdekeinek védelme érdekében;

 közérdek alapján (elsődlegesen a kormányzati hatóságok igényeihez kapcsolódóan);

 a Kyäni egyéb jogos érdekeinek védelme vagy előmozdítása érdekében a digitális marketing, a fogyasztói élmény, és hasonló területeken tett kezdeményezéseinek fejlesztése vagy kivitelezése során.

A Személyes Adatok újbóli továbbításának számon kérhetősége

A Kyäni megoszthatja a Személyes Adatokat szolgáltatóival, Üzleti Partnereivel, valamint leányvállalatai és társvállalatai között. Különösen és korlátozás nélkül, a Kyäni megosztja az Érintett Személyek Személyes Adatainak egyes elemeit felsővonalbeli és/vagy alsóvonalbeli Üzleti Partnereivel.

A Kyäni a világ számos országában folytatja tevékenységét. Annak érdekében, hogy a Kyäni minden Érintett Személy számára ugyanolyan színvonalú szolgáltatást nyújthasson, annak tartózkodási helyétől függetlenül, bizonyos webhelyfunkciókat egyetlen központi helyről irányítunk. Ez jelenleg az Egyesült Államok területén található. Ezen túlmenően, az Érintett Személyek felső- vagy alsóvonalbeli Üzleti Partnereinek székhelye az EGT-beli országokon, Svájcon és az Egyesült Államokon kívül más országokban is lehet. Nincs egyetlen olyan adatvédelmi törvénycsomag, amely kiterjedne Európára, az Egyesült Államokra és a világ más részeire is, emellett az európai törvények előírják a Kyäni számára, hogy megtegye a szükséges lépéseket az Érintett Személyek adatainak védelme érdekében az adatok Európán kívüli régiókba történő továbbítása esetén.

Ezek a lépések a következőket foglalják magukban:

 más Kyäni jogalanyok részére történő nemzetközi adattovábbítás esetén a Kyäni a vállalatközi megállapodásokra és a Kyäni globális megfelelési protokolljára támaszkodik;

 a szolgáltatóknak történő nemzetközi adattovábbítások esetén az adatvédelem a szóban forgó szolgáltatótól és annak földrajzi helyétől függ, és magában foglalja a törvény által előírt adatvédelmi záradékokat tartalmazó megállapodásokat;

 egy Érintett Személy felső- vagy alsóvonalbeli tagjának történő nemzetközi adattovábbítás esetén (ha van ilyen), a Kyäni független Üzleti Partner-megállapodására, valamint a Szabályzatok és Eljárások vonatkozó rendelkezéseire támaszkodik.

Amennyiben valamely harmadik fél nem tartja be az adatvédelmi kötelezettségeit, a Kyäni megteszi a kereskedelmi szempontból észszerű lépéseket a Személyes Adatok felhasználásának vagy közzétételének megelőzése vagy megszüntetése érdekében. Ha a Kyäni nevében szolgáltatást nyújtó harmadik fél szolgáltató oly módon dolgozza fel az EGT-ből vagy Svájcból származó Személyes Adatokat, amely nem felel meg az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak vagy más, az újbóli adattovábbításra vonatkozó alapelveknek, akkor a Kyäni felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy nem felelős a kárt okozó eseményért.

Biztonság

A Kyäni észszerű és megfelelő adminisztratív, technikai és fizikai védelmet tart fenn a Személyes Adatok elvesztéstől, visszaéléstől és jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól és megsemmisítéstől való védelme érdekében.

Az információkhoz való hozzáférés

A Kyäni visszajelzést biztosít alkalmazottainak, fogyasztóinak, vásárlóinak, Üzleti Partnereinek, szállítóinak és másoknak arra vonatkozóan, hogy Személyes Adataik feldolgozás alatt állnak vagy sem, továbbá a róluk fenntartott Személyes Adatokhoz észszerű hozzáférést biztosít. Észszerű lehetőséget biztosítunk továbbá a pontatlan adatok javítására, módosítására vagy törlésére. Korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk a hozzáférést a Személyes Adatokhoz, ha a hozzáférés indokolatlanul nagy terhet vagy költséget jelentene az adott körülmények között, vagy ha azt a vonatkozó jogelvek egyébként lehetővé teszik. A Személyes Adatokhoz való hozzáférésre a fogyasztók, a vásárlók, a szállítók és mások a Kyäni webirodáját használhatják vagy kapcsolatba léphetnek a Kyänival a jelen Szabályzat „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?” pontjában megadott elérhetőségeken.

A Kyäni.com webirodáján vagy a bevásárlókosár rendszerünkön keresztül könnyen elérhető információk például a következők: a legutóbbi megrendelésekre vonatkozó naprakész információk; személyazonosításra alkalmas információk (ideértve a következők mindegyikét vagy némelyikét: név, e-mail cím, webhely címe, fizetett szintű rang és élettartam rang, jelszó, kommunikáció, telefonhívásokról szóló feljegyzések, alsóvonalra és felsővonalra vonatkozó információk, részletfizetési információk, szállítási információk, és az üzlethez kapcsolódó egyéb információk); fizetési beállítások (beleértve a bankkártya információkat, valamint adott esetben promóciós kódokat és ajándékkártya-egyenlegeket), e-mail értesítési beállítások (ideértve a hírleveleket, rendelési emlékeztetőket és hasonló információkat); vásárlási előzmények; valamint Üzleti Partner-fiók információk.

Az Érintett Személyeknek jogukban áll hozzáférni saját Személyes Adataikhoz, ideértve az érzékeny Személyes Adatokat is, bármely jogszerű célból kivéve, ha a hozzáférés biztosítása indokolatlanul nagy terhet vagy költséget jelentene az adott körülmények között, vagy ha a vonatkozó jogelvek egyébként lehetővé teszik a Kyäni számára a hozzáférés korlátozását vagy megtagadását. Amennyiben az adatok gyűjtésének és/vagy kezelésének célja már nem áll fenn, és jogszabályi kötelezettség nem írja elő az adatok megőrzését, az Érintett Személyeknek jogában áll a szóban forgó adatokat töröltetni vagy tárolásuk megszüntetését kérni. A Kyäni tiszteletben tartja az Érintett Személyek által a jelen Szabályzat „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?” pontjában megadott elérhetőségeire küldött adattárolás megszüntetésére vonatkozó kérelmeket.

Adatintegritás és a célok korlátozása

A Kyäni észszerű lépéseket tesz annak biztosítására, hogy az általa gyűjtött Személyes Adatok az adatgyűjtésnek megfelelő célból kerüljenek felhasználásra, valamint, hogy az információk a tervezett felhasználás céljából megbízhatóak, valamint pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Számítunk munkatársainkra, Üzleti Partnereinkre, fogyasztóinkra, vásárlóinkra, szállítóinkra és másokra abban, hogy Személyes Adataikat szükség esetén frissítik és javítják.

Jogorvoslat, érvényesítés és felelősség

A Kyäni kialakult eljárásokkal rendelkezik az Általános Adatvédelmi Rendelet elveinek betartására irányuló, rendszeres időközönként történő ellenőrzések végrehajtásához. A Személyes Adatok tekintetében gyakorlatainkat évente önértékeléssel ellenőrizzük annak igazolására, hogy az általunk képviselt Személyes Adatokhoz alkalmazott adatvédelmi gyakorlataink helytállóak, valamint, hogy a kapcsolódó adatvédelmi szabályzatokat a bemutatott módon valósítottuk meg.

Vitarendezés

Ha az Érintett Személyeknek panasza merülne fel a Kyäni az Általános Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelését illetően, azt a következő e-mail címen tudják benyújtani: privacy@kyani.com. Abban az esetben, ha az Érintett Személy nincs megelégedve panaszának rendezésével, felveheti a kapcsolatot az EU adatvédelmi hatóságaival. Az EU adatvédelmi hatóságainak elérhetőségei itt találhatóak meg: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Kérjük, az Adatvédelmi szabályzatunkra vagy a Személyes Adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkra vonatkozó kérdéseit és problémáit illetően vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen:

privacy@kyäni.com

vagy írjon nekünk az alábbi címre:

Attention Privacy Department (az Adatvédelmi Osztály figyelmébe)

Kyäni Europe AB

Ebbe Lieberathsgartan 18 B,

412 65

Göteborg, Svédország

Módosítás

A Kyäni Adatvédelmi szabályzata – EGT időről időre módosításra kerülhet az Általános Adatvédelmi Rendelet és más vonatkozó jogelvek követelményeinek megfelelően. Az ilyen módosításokról megfelelő értesítést küldünk.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás